Link za ONLINE konekciju

www.iqcongress2021-srmek.digitalevents.rs
Međunarodni naučno-poslovni kongres kvaliteta
Efektivno obrazovanje i upravljanje kvalitetom
- Ključni faktor uspeha -
29-30. jun, 2021.
Beograd, Srbija
Registracija

Registracija

Registracija

Važni datumi:

  • rana prijava i uplata - nivo 2 (18% popusta): do 15. aprila 2020

  • regularna prijava i uplata: od 2. juna 2021

  • otkaz i povraćaj sredstava: do 15. maja 2021

TIP/ROK

do 1. juna 2021

od 2. juna 2021

Učesnici

320,00€

395,00€

Autori (jedan po radu)*

150,00€

195,00€

 

Domaći učesnici i države sa BDP < 10.000$ prema podacima MMF

 

do 1. juna 2021

od 2. juna 2021

Učesnici

190,00€

245,00€

Autori (jedan po radu)*

150,00€

195,00€

* Autor može prijaviti i prezentovati jedan rad.

Kotizacija

Kotizacija uključuje: prisustvo svim sesijama tokom dva dana trajanja Kongresa i materijale sa Kongresa.

Način plaćanja

Uplatu kotizacije možete izvršiti na jedan od načina:

  • uplata na osnovu predračuna na tekući račun (za uplate iz Srbije);

  • plaćanje putem transfera novca – SWIFTa (za uplate iz inostranstva);

  • on-line plaćanje, putem Visa, MasterCard i Maestro platnih kartica.

Otkazna politika

Zahtev za otkazivanje i refundaciju troškova uplaćene kotizacije mora biti poslat Tehničkom sekretarijatu najkasnije do 15. maja 2021. godine. Nakon navedenog datuma, nije moguć povraćaj sredstava. Za sve otkaze zaračunava se provizija od 20,00€ na ime administrativnih troškova povraćaja novca.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti koje se unapred nisu mogle predvideti, a nastale su nakon 15. maja 2021. godine, tj. neposredno pred početak Kongresa, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, i sl.), Tehnički organizator će izvršiti refundaciju troškova uplaćene kotizacije umanjenju za proviziju od 20,00€ na ime administrativnih troškova povraćaja novca.