Link za ONLINE konekciju

www.iqcongress2021-srmek.digitalevents.rs
Međunarodni naučno-poslovni kongres kvaliteta
Efektivno obrazovanje i upravljanje kvalitetom
- Ključni faktor uspeha -
29-30. jun, 2021.
Beograd, Srbija
Registracija

Radovi

Poziv za pisanje radova i takmičenje za najzapaženiji rad

Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore da prijave apstrakt za predstojeći Međunarodni naučno-poslovni kongres kvaliteta.

Autori radova stiču pravo na 50% umanjene regularne kotizacije.

Naučni radovi, nakon dodatne recenzije mogu biti publikovani u časopisu International Journal for Quality Research (indeksiran u SCOPUS bazi i Emerging SCI listi)

  • Prijava apstrakta: do 31. januara 2020.

  • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: do 15. februara 2020.

  • Dostava konačnog rada: do 19. maja 2021.

  • Dostavljanje video prezentacije u trajanju od 12 do 15 minuta: do 19. maja 2021.

Apstrakt možete prijaviti putem internet aplikacije na sledećem LINKU.

Uputstvo za korišćenje aplikacije za prijavu radova možete preuzeti OVDE.

Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti OVDE.

PowerPoint šablon možete preuzeti OVDE.

Uputstvo za snimanje video prezentacije možete preuzeti OVDE.

Link za postavljanje video prezentacije OVDE.

Prijava apstrakata i radova

Napomene

Jedan autor može prijaviti jedan apstrakt/rad.

Zvaničan jezik Kongresa je engleski jezik. Najljubaznije Vas molimo da vodite računa o gramatici i spelovanju prilikom pisanja rada.

Broj radova koji će biti prezentovan na Kongresu je ograničen i prioritet u objavljivanju i prezentovanju radova imaće autori koji prvi prijave rad!