Link za ONLINE konekciju

www.iqcongress2021-srmek.digitalevents.rs
Međunarodni naučno-poslovni kongres kvaliteta
Efektivno obrazovanje i upravljanje kvalitetom
- Ključni faktor uspeha -
29-30. jun, 2021.
Beograd, Srbija
Registracija

Kontakt

Sekretarijat Kongresa

 

BBN Congress Management d.o.o.

Deligradska 9, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 / 3629-405, 2682-318, 3629-402, 3629-403

Mob: +381 63 / 368-594

Fax: +381 11 / 3629-406

E-mail: office@iqcongress2021.srmek.org

Web: iqcongress2021.srmek.org